• گواهینامه مدیریت کیفیت
  ISO9001:2015

 •  preview

  گواهینامه استاندارد ملی 14427

   

   

 • preview

  گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  محصول لوله پلی اتیلن فاضلاب تک جداره


 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان فارسآزمون کشش


با استفاده از دستگاه‌ کشش، خواص مکانيکي، از جمله درصد تغيير طول و انرژی لازم در نقطه پارگي ،حداکثر استحکام کششی و استحکام کششی در نقطه تسلیم ، را مي توان اندازه گيري کرد.