• گواهینامه مدیریت کیفیت
  ISO9001:2015

 •  preview

  گواهینامه استاندارد ملی 14427

   

   

 • preview

  گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  محصول لوله پلی اتیلن فاضلاب تک جداره


 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان فارسآزمون شاخص جريان مذاب


شاخص جریان مذاب معياري از ويسكوزيته‌ يك‌ پليمر ترموپلاستيك‌ در دما و فشار مشخص‌ است‌ كه‌ تابعي‌ از وزن‌ ملكولي‌ پليمر مي‌باشد.

بطور مشخص مقدار گرم يك پليمر ترموپلاستيك كه در اثر فشار حاصل از يك وزنه معين در درجه حرارت مشخص از يك داي باابعاد مشخص در مدت زمان 10 دقيقه عبور نمايد را نرخ جريان مذاب آن پليمر میگويند.