خدمات آزمایشگاهی

شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران به عنوان آزمایشگاه همکار در استان فارس ، خدمات مربوط به انجام تستها و صدور تاییدیه های  آزمایشگاهی مورد نیاز همکاران محترم را ارائه می نماید.

 

آزمونها